Ons bewegingsconsept

Spelen is Leren is ontstaan als een reactie op de huidige gang van zaken met betrekking tot bewegingsvormen. Ik denk dat onze kinderen vandaag de dag al zoveel moeten.

Bij Spelen is Leren moeten ze niet, maar mogen ze. Ik zie mijn taak als lesgever, aangever en motivator om de kinderen zo gek te krijgen dat ze absoluut gaan bewegen. Wat ze dan doen is niet belangrijk. Zelfs de vraag hoe ze dat doen is niet zo belangrijk.

Door een stimulerende omgeving te creëren waar de kinderen zich op een natuurlijke en ongedwongen manier kunnen ontwikkelen is het beeld dat ik voor ogen had toen ik begon met Spelen is Leren.

Natuurlijk is het concept in ontwikkeling, maar ik zie dat het zeker zijn vruchten afwerpt.

Voor het bewegingstalent is dit concept heerlijk, voor de iets mindere beweger is het nog veel fijner. Keuzes maken en leren als je er aan toe bent in plaats van er achter komen dat je iets nog niet kan terwijl iedereen naar je kijkt. De basis van bewegingsangst...

Hoe ver dat ons gaat brengen en in welke tak van sport is ook niet echt een interessante vraag, want het gaat ons in eerste instantie om basisvaardigheden. Maar ik zal u zeggen dat ik elke week weer trots ben op de dingen die ik zie gebeuren.

Kinderen die initiatief nemen om te groeien en beter te worden, vooral vanuit intrinsieke motivatie!

In mijn powerpoint staat mijn bewegingsconcept verder uitgewerkt.